Service_AR_Augmented Reality 3D

AR (Augmented Reality)

AR (Augmaneted Relaity)

ให้บริการพัฒนางาน AR (Augmented Reality) เทคโนโลยีการจำลองภาพเสมือนสามมิติ ในรูปแบบ Interactive Media ใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า เทคโนโลยี AR กำลังเป็นที่นิยมและถูกนำไปใช้อย่างหลาย เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรม การตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้าง Brand Awareness

แนวทางการนำไปใช้ :

  • แอป AR ใช้งานกับหนังสือ โปสเตอร์ การ์ด แผ่นพับ หรือโบว์ชัวร์
  • AR สำหรับส่งเสริมการตลาด สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้า
  • AR Game Interactive จับการเคลื่อนไหว, เก็บโลโก้ ใช้ในงานอีเว้นท์ บูธกิจกรรม Marketing Event
  • AR ในงานอีเวนท์ ใช้ร่วมกับ Interactive Touch Screen เช่น ในพิพิธภัณฑ์ สนามบิน ศูนย์การค้า
Tags: No tags

Comments are closed.