Service_DigitalSignage

Digital Signage

Digital Signage

บริการออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แบบอินเตอร์แอ็คทีฟ รูปแบบ Digital Signage Solutions สามารถทำเป็นในรูปแบบจอ Video Wall, จอ Kiosk และแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลตำแหน่งจุดที่ตั้ง แผนผัง สินค้า และ บริการที่เป็นภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในองค์กร หน่วยงาน และธุรกิจห้างร้านต่างๆ 

รูปแบบการนำไปใช้ :

  • จอประชาสัมพันธ์ในพิพิธภัณฑ์ งานจัดแสดง 
  • จอประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
  • หน้าเว็ปไซต์หน่วยงาน และสถานที่ต่างๆ
  • จอโฆษณา แสดงเมนูและรายละเอียดข้อมูลสินค้าบริการ ในร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, โรงแรม และรีสอร์ท
Tags: No tags

Comments are closed.