Service_MotionGraphic

Motion Graphics & Infographic

Motion Graphics & Info graphic

ให้บริการออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกแบบภาพนิ่งและเคลื่อนไหว 2D 3D อย่างครบวงจร ตั้งแต่การ Creative Direction Concept การ Animate การตัดต่อและบันทึกเสียงประกอบ

Motion Graphic เป็นรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอข้อมูล Content ที่ซับซ้อนและมีเนื้อหาข้อมูลจำนวนมากให้น่าสนใจและเข้าใจง่ายด้วยภาพกราฟฟิก

  • อินโฟกราฟิกภาพนิ่ง 2D
  • วีดิโอคลิป (Video Clip) ภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหว 2D 3D
  • CG รายการทีวี, Interlude รายการ, Title Intro, End Credit
Tags: No tags

Comments are closed.