TOTAL COMPLETE SOLUTION

ให้บริการอย่างครบวงจรในการรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งการครีเอทีฟ งานออกแบบ รวมถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อหาโซลูชั่นใหม่ๆให้กับโจทย์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการการพัฒนางาน

EFFECTIVE CREATIVE DESIGN

ออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์ ชัดเจน ตอบโจทย์และตรงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานArtwork design Infographic 2D 3D ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ Video Presentation

INTREGRATE INNOVATION & CREATIVE DESIGN

สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล ผสมผสานกับนวัตกรรมทันสมัย

PROFESSTIONAL TEAM SUPPORT

ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านแอปพลิเคชันบน Smart Phone, Tablet พัฒนาระบบ AR, VR, Virtual Tour 360°และงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 2D 3D สามารถให้คำปรึกษาได้ในทุกด้นอย่างครบวงจร

Innopositive

Innovative and Creative Design

อินโนโพสิทีฟ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, ครีเอทีฟดีไซน์, การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนการพัฒนาซอฟแวร์บนคอมพิวเตอร์และโมบายแอปพลิเคชันอย่างครบวงจร เรายินดีให้คำปรึกษาในการพัฒนาด้าน Innovation & Solution อาทิ AR , VR , Game Interactive, Virtual Tour 360° รวมถึงบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับการสื่อสารแบรนด์ในรูปแบบอันทันสมัย

Creative Design

บริการครีเอทีฟและออกแบบ

 • ออกแบบภาพนิ่ง-ภาพเคลื่อนไหว
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อมัลติมีเดีย
 • Video Presentation
 • Motion Graphic & Infographic
 • 3D Perspective Design
 • 2D&3D Character Design
 • 2D&3D Animation

Website&
Application
Software

บริการพัฒนาระบบเว็ปไซต์ แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์

 • Website
 • Mobile Application
 • 3D AR (Augmented Reality)
 • Facebook&Instragram AR 
 • VR (Virtual Reality)
 • Interactive Game
 • Kinect Game
 • 3D Directory Plan
 • Virtual Tour 360°
 • Digital Sinage

Production

บริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

 • ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว
 • ถ่ายภาพ 360° (Panorama 360)
 • ถ่ายทำ Company Profile
 • ถ่ายทำสื่อการเรียนการสอน
 • ถ่ายทำ Presentation
 • ถ่ายทำ Chromakey

ทำไมต้อง Innopositive ?

Our Clients

Our Partners