Application MTP-Port

Application MTP-Port

แอปพลิเคชันรายงานข้อมูลสภาพอากาศ

แอปพลิเคชันรายงานข้อมูลสภาพอากาศและรายงานเหตุฉุกเฉินในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จัดทำโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการออกแบบให้สอดคล้องกับ Theme และ Concept ของหน่วยงาน ออกแบบให้รูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน อธิบายค่าเกณฑ์ต่างๆด้วยกราฟฟิกที่สวยงาม แบ่งเป็นประเภทและหมวดหมู่ที่ชัดเจน ได้แก่ การพยากรณ์อากาศ ขอมูลทิศทางลม คุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังสามารถดูข้อมูลรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ผ่านแอปพลิเคชัน

  • รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
  • สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายอุปกรณ์ (Responsive design) ทั้งบน Smartphone และ Tablet
  • แอปพลิเคชันพัฒนาให้มีการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูล (Data base) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • ออกแบบให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำ

iOS Platform

Android Platform

See our other portfolio

Other portfolio

Application EIC

Application&Software

Application Thai Chamber Seminar

Application&Software

Application REC e-Book

Application&Software

Application Game Meiji Milk GURU

Application&Software