Application MTP-Port

Application MTP-Port

แอปพลิเคชันรายงานข้อมูลสภาพอากาศ

แอปพลิเคชันรายงานข้อมูลสภาพอากาศและรายงานเหตุฉุกเฉินในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จัดทำโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการออกแบบให้สอดคล้องกับ Theme และ Concept ของหน่วยงาน ออกแบบให้รูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน อธิบายค่าเกณฑ์ต่างๆด้วยกราฟฟิกที่สวยงาม แบ่งเป็นประเภทและหมวดหมู่ที่ชัดเจน ได้แก่ การพยากรณ์อากาศ ขอมูลทิศทางลม คุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังสามารถดูข้อมูลรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ผ่านแอปพลิเคชัน

iOS Platform

Android Platform

See our other portfolio

Other portfolio

AR Game Toyota

Application&Software

Application EIC

Application&Software

Application REC e-Book

Application&Software

Application AR Flashcard

Application&Software