Smart Park VR (Virtual Tour 360°)

VR ( Virtual Reality 3D )

นิคมอุตสาหกรรม Smart Park

ออกแบบและพัฒนาระบบ VR (Virtual Reality) จำลองภาพ 3D Animation เยี่ยมชมโครงการนิคมอุตสาหกรรม Smart Park อ.มาบตาพุด จ.ระยอง รับชมบนอุปกรณ์แว่น VR ชุด HTC Vive และแว่น Samsung Gear VR สัมผัสการจำลองบรรยากาศโครงการฯแบบ360องศา

  • พัฒนาโปรแกรมซอฟท์แวร์ VR จำลองภาพเสมือนจริง 360 องศา (VR Virtual Reality Software) ที่แสดงผลบนอุปกรณ์ ชุด VR HTC Vive
  • ออกแบบ Content Story board ในการนำเสนอตามแนวคิดของโครงการ Smart Park
  • จัดทำ Graphic 3D Animation จำลองสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ให้สอดคล้องกับพื้นที่
  • พัฒนาแอปพลิเคชัน VR จำลองภาพเสมือนจริง 360 องศา (VR Virtual Reality Application) ที่แสดงผลบนอุปกรณ์ Smartphone Samsung Gear VR

 VR HTC Vive

Samsung Gear VR

See our other portfolio

Other portfolio

AR Samitivej

Application&Software

Application EIC

Application&Software

Application MTP-Port

Application&Software

Application Thai Chamber Seminar

Application&Software