Application EIC

Application EIC (Emergency incident command)

แอปพลิเคชันแจ้งเหตุเตือนภัย สำนักงานเทศบาลมาบตาพุด

แอปพลิเคชันแจ้งเหตุเตือนภัย และรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเทศบาลมาบตาพุด จ.ระยอง เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในเขตพื้นที่เทศบาลมาบตาพุด ให้ข้อมูลข่าวสารเฉพาะในพื้นที่ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันต่อสถานการณ์ มีจุดเด่น คือ การรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการลำดับเหตุการณ์ และมีข้อมูลสำคัญ การพยากรณ์อากาศแบบ Real-time โดยเชื่อมต่อจากระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของเทศบาลที่รับผิดชอบพื้นที่โดยตรง มีออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน แสดงผลด้วยภาพกราฟฟฟิกเคลื่อนไหวเพิ่มความน่าสนใจ

  • แอปพลิเคชันรองรับการใช้งานทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
  • สามารถรองรับการทำงานได้หลากหลายอุปกรณ์ (Responsive design) ทั้งบน Smartphone และ Tablet
  • แอปพลิเคชันพัฒนาให้มีการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูล (Data base) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • ออกแบบให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำ

iOS Platform

Android Platform

See our other portfolio

Other portfolio

Application Thai Chamber Seminar

Application&Software

Application REC e-Book

Application&Software

Smart Park VR (Virtual Tour 360°)

Application&Software

AR Samitivej

Application&Software