Application REC e-Book

Application REC e-Book

แอปพลิเคชัน E-book กรมพลศึกษา

สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอปพลิเคชันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book ใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ภายในแอปพลิเคชันออกแบบให้ใช้งานง่ายใช้ภาพกราฟฟิกประกอบการอธิบาย เป็นหลัก เน้นการใช้ภาพการ์ตูน สีสันสดใส พร้อมเสียงบรรยาย และออกแบบ แบ่งเป็นเรื่องๆ มีฟังก์ชั่น Interactive ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา รองรับการทำงานในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

See our other portfolio

Other portfolio

Application AR Flashcard

Application&Software

Application Thai Chamber Seminar

Application&Software

Directory Plan 3D – RCAC 84

Application&Software

Virtual Tour 360° RCAC 84

Application&Software