Application REC e-Book

Application REC e-Book

แอปพลิเคชัน E-book กรมพลศึกษา

สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอปพลิเคชันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book ใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน โดยสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ภายในแอปพลิเคชันออกแบบให้ใช้งานง่ายใช้ภาพกราฟฟิกประกอบการอธิบาย เป็นหลัก เน้นการใช้ภาพการ์ตูน สีสันสดใส พร้อมเสียงบรรยาย และออกแบบ แบ่งเป็นเรื่องๆ มีฟังก์ชั่น Interactive ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา รองรับการทำงานในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

  • e-book รองรับการใช้งานได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ และแทปเล็ต
  • ออกแบบให้ใช้งานง่าย สื่อด้วยภาพกราฟฟิก เสียงบรรยาย และภาพจริงประกอบ

See our other portfolio

Other portfolio

Application EIC

Application&Software

Application AR Flashcard

Application&Software

Smart Park VR (Virtual Tour 360°)

Application&Software

Application Thai Chamber Seminar

Application&Software