Directory Plan 3D แผนผังสามมิติ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ออกแบบและจัดทำแผนผังสามมิติอธิบายโครงสร้างภายนอกและภายในทั้ง 4 ชั้นของอาคารหอศิลป์ราชดำเนิน ให้ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชมบนเว็ปไซต์ การออกแบบอ้างอิงจากสัดส่วนจริงตามโครงสร้างของอาคาร ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ ได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์ ส่วนจัดนิทรรศการ บันไดทางขึ้น-ลง ห้องสัมมนาต่างๆ ห้องน้ำ มีการออกแบบสัญลักษณ์ หรือไอคอนใช้อธิบายในแต่ละส่วนเพื่อง่ายต่อการชม และสามารถกดเลือกดูเฉพาะในแต่ละจุดของแผนผังได้

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *