Directory Plan 3D – RCAC 84

Directory Plan 3D แผนผังสามมิติ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ออกแบบและจัดทำแผนผังสามมิติอธิบายโครงสร้างภายนอกและภายในทั้ง 4 ชั้นของอาคารหอศิลป์ราชดำเนิน ให้ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชมบนเว็ปไซต์ การออกแบบอ้างอิงจากสัดส่วนจริงตามโครงสร้างของอาคาร ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ ได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์ ส่วนจัดนิทรรศการ บันไดทางขึ้น-ลง ห้องสัมมนาต่างๆ ห้องน้ำ มีการออกแบบสัญลักษณ์ หรือไอคอนใช้อธิบายในแต่ละส่วนเพื่อง่ายต่อการชม และสามารถกดเลือกดูเฉพาะในแต่ละจุดของแผนผังได้

See our other portfolio

Other portfolio

Application EIC

Application&Software

3D & Perspective

Creative&Design

Application Game Meiji Milk GURU

Application&Software

Application AR Flashcard

Application&Software