Directory Plan 3D – RCAC 84

Directory Plan 3D แผนผังสามมิติ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ออกแบบและจัดทำแผนผังสามมิติอธิบายโครงสร้างภายนอกและภายในทั้ง 4 ชั้นของอาคารหอศิลป์ราชดำเนิน ให้ข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชมบนเว็ปไซต์ การออกแบบอ้างอิงจากสัดส่วนจริงตามโครงสร้างของอาคาร ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ ได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์ ส่วนจัดนิทรรศการ บันไดทางขึ้น-ลง ห้องสัมมนาต่างๆ ห้องน้ำ มีการออกแบบสัญลักษณ์ หรือไอคอนใช้อธิบายในแต่ละส่วนเพื่อง่ายต่อการชม และสามารถกดเลือกดูเฉพาะในแต่ละจุดของแผนผังได้

  • Directory Plan 3D เป็นสื่อ Interactive ที่นิยมใช้ในพิพิธภัณฑ์ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และสื่อการเรียนการสอน
  • สามารถพัฒนาให้นำเสนอได้หลายรูปแบบ ได้แก่ บนหน้าWebsite, Digital Signage หรือ Application

See our other portfolio

Other portfolio

Application Thai Chamber Seminar

Application&Software

AR Game Toyota

Application&Software

Application EIC

Application&Software

Projection Mapping Meiji

Application&Software