Directory Plan 3D

แผนผังสามมิติ หอสมุดมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนผังดิจิทัลสามมิติหอสมุดมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนผังประกอบด้วยโครงสร้างภายนอกและภายในทั้ง 8 ชั้นของหอสมุด ติดตั้งและใช้งานบนหน้าจอ Digital Signage มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ Interactive ที่สามารถ Touch screen กดดูตำแหน่งและรายละเอียดของแต่ละส่วนที่ต้องการได้ ยังสามารถแสดผลภาพในรูปแบบแกลลอรี่ได้อีกด้วย 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *