Virtual Tour 360° RCAC 84

Virtual tour 360° ทัวร์เสมือนจริง

RCAC 84

จัดทำระบบทัวร์เสมือนจริงจากภาพถ่าย Virtual tour 360° ให้หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาใช้เผยแพร่บนเวปไซต์ (http://www.rcac84.com) เป็นระบบที่ผู้ใช้งานสามารถรับชมนิทรรศการที่มีการจัดแสดง ณ หอศิลป์ราชดำเนิน ได้แก่ นิทรรศการบริเวณชั้น 1 ชั้น 2 ที่เป็นห้องนิทรรศการหมุนเวียน และบริเวณ ชั้น 3 ห้องจัดแสดงนิทรรศการของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน มีแกลอรี่ให้สามารถเลือกรับชมทั้งนิทรรศการที่กำลังจัดแสดงอยู่และชมนิทรรศการย้อนหลังในอดีต ด้วยรูปแบบมุมมอง 360 องศา หมุนดูได้รอบทิศทาง มีฟังก์ชั่น Navigator นำทางไปยังตำแหน่ง ที่ต้องการ ทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินชมนิทรรศการและกำลังสัมผัสกับบรรยากาศจริง 

See our other portfolio

Other portfolio

Application Thai Chamber Seminar

Application&Software

Application EIC

Application&Software

Application MTP-Port

Application&Software

Directory Plan 3D

Application&Software